ماموریت های پابجی موبایل

ترجمه ماموریت – C3S7 M13 week 3

خرید یوسی

📝| ترجمه ماموریت های هفته سوم [M13]

Add 7 Friends

7 نفر به لیست دوستان خود اضافه کنید.

Land on any rooftop in Military Base Erangel 2 times in Classic mode

در حالت کلاسیک مپ ارانگل دو بار برروی سقف خانه های Military Base فرود بیایید.

(week 3 only) Spend 100 minutes in matches

در هفته سوم مجموعا 100 دقیقه بازی کنید.

Revive teammates 20 times in Classic mode

در حالت کلاسیک 20 بار هم تیمی خود را ریوایو کنید.

Eliminate 7 enemies with Shotguns in Miramar in Classic mode

در جالت کلاسیک مپ میرامار 7 نفر را با شات گان بکشید.

in Classic mode, open Air Drops 6 times with teammates

در حالت کلاسیک اسکواد 6 عدد ایردراپ باز کنید.

Pick up AKM in 15 matches in Classic mode

در حالت کلاسیک 15 بار AKM بردارید.

Eliminate 24 enemies with M416 in Classic mode

در حالت کلاسیک 24 دشمن را با M416 بکشید.

Finish in the top 10 in Livik 7 times in Classic mode

در حالت کلاسیک مپ لیویک 7 بار جزو تاپ 10 ها شوید.

Pick up Extended Quickdraw mag in 16 matches in Classic mode

در حالت کلاسیک 16 بار خشاب دو کاره بردارید.

Eliminate 100 enemies with AKM in Arena mode

در حالت Arena مجموعا 100 نفر را با AKM بکشید.

Eliminate more than 14 Players in a single Arena mode match

در یک مچ حالت Arena بیش از 14 نفر را بکشید.

تیم تولید محتوا

ما در تیم تولید محتوای یوسی پابجی در تلاش هستیم تا بهترین مقالات آموزشی در زمینه بازی پابجی موبایل را برای شما فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا