ماموریت های پابجی موبایل

ترجمه ماموریت – C3S7 M13 week 4

خرید یوسی

📝| ترجمه ماموریت های هفته چهارم [M13]

Pick up Compensator in 15 matches in classic mode

در حالت کلاسیک 15 بار صدا خفه کن بردارید.

Eliminate 2 enemies within 60 seconds of landing in Classic mode

در حالت کلاسیک در 60 ثانیه اول فرود 2 نفر را بکشید.

(week 4 and 5 only) Spend 100 minutes in matches

در هفته چهارم و پنجم مجموعا 100 دقیقه بازی کنید.

Eliminate 10 enemies with Bolt Action Rifles in Erangel in Classic mode

در حالت کلاسیک مپ ارانگل 10 نفر با اسنایپ تک تیر بکشید.

Finish in the top 3 with friends 3 times in Classic mode

در حالت کلاسیک سه بار با دوستان خود جزو نفرات اول تا سوم (تاپ 3) شوید.

in Classic mode eliminate players with the Pan 3 times with teammate

در حالت کلاسیک اسکواد 3 نفر به وسیله ماهتابه (Pan) بکشید.

Obtain 50 Contribution Points during the Clan Battle event

مجموعا 50 سکه کلن جمع آوری کنید.

Eliminate 5 enemies with S1897 in Classic mode

در حالت کلاسیک 5 نفر با شاتگان S1897 بکشید.

Pick up Spetsnaz Helmet Lv.3 in 8 matches in Classic mode

در حالت کلاسیک 8 بار هلمت لول 3 بردارید.

Use Med Kit 10 times in Classic mode

در حالت کلاسیک 10 بار از مدکیت استفاده کنید.

Win 10 matches in Ultimate Arena

در حالت Ultimate Arena ده بار برنده شوید.

Spend a total of 100,000 Shop Tokens in Ultimate Arena

مجموعا 100 هزار سکه Ultimate Arena خرج کنید.

تیم تولید محتوا

ما در تیم تولید محتوای یوسی پابجی در تلاش هستیم تا بهترین مقالات آموزشی در زمینه بازی پابجی موبایل را برای شما فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا